شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

ارسال مطالب

خواننده گان گرامی،
پیشنهادها و نظریات تان را برای بهبود و غنامندی بیشتر وب سایت استاد واصف باختری با ما شریک سازید.
naserhotaki@gmail.com
مدیر وب سایت
ناصر هوتکی


نام :
ایمیل :
وبلاگ/وب سایت :
عنوان :
پیام :
فایل ضمیمه :

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی