شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

پاسخ شمار پاسخها درصد
عالی 11 68.75 %
بسیار خوب 1 6.25 %
خوب 1 6.25 %
متوسط 0 0 %
هیچ 3 18.75 %

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی