شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

رهنمای سایت

خواننده گرامی،

در این وب سایت شعرها، پژوهشهای فلسفی و ادبی، برگردانها، سخنرانی ها، مقدمه ها، گفت و گوها، عکسها، دستنوشته ها، فایل های شنیداری و دیداری استاد واصف باختری قابل دریافت خواهند بود.

به زودی رهنمای کامل استفاده از وب سایت استاد واصف باختری در این صفحه به نمایش گذاشته میشود.

مدیر وب سایت

ناصر هوتکی

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی