شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

درباره سایت

استاد واصف باختری چهره شناخته شده در ادبیات معاصر افغانستان است. او در عرصه های ادبیات، فلسفه، جامعه شناختی و تاریخ ادبیات قلم و قدم زده است. هر چند نبشته های استاد واصف باختری بارها در افغانستان و خارج از افغانستان به چاپ رسیده اند، اما چون شماره گان این نبشته ها اندک بودند و نیز دشواری پست و انتقال به علاقه مندان همواره بوده است، عده زیادی نتوانسته اند که به آثار او دست بیابند.
بنیاد انتشارات پرنیان که افتخار جمع آوری و چاپ کتابها و بیشترینه نبشته های استاد واصف باختری را دارد، خواست که از طریق این وب سایت، زمینه دسترسی به همه آثار چاپ شده این بزرگمرد ادب و اندیشه سرزمین مان را به علاقه مندان و پژوهشگران نبشته های او فراهم سازد.
این وب سایت دربرگیرنده سخنرانی ها، مصاحبه ها و همه آثار منظوم و منثور و نیز دهها فایل شنیداری و دیداری استاد واصف باختری خواهد بود.
در صورت استفاده از شعرها و نبشته های این وب سایت، ذکر سرچشمه یادتان نرود.

مدیر وب سایت

ناصر هوتکی

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی