شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

دیداری در متن

دیداری در متن

حمیرا نکهت دستگیرزاده

می‌پرسیدم شاعران کلان ما کی‌ها هستندمی گفتند و یکی از نام‌ها واصف باختری بود. شعر‌هایش را ندیده بودم، نخوانده‌ام من که همیشه مجله‌های ایرانی را ورق گردانی می‌کردم و کتاب‌های شعر ...

باختری با به کارگيری زبان نيرومندی تمام عيار شعرش را بر چکاد آفتاب نشانيد

باختری با به کارگيری زبان نيرومندی تمام عيار شعرش را بر چکاد آفتاب نشانيد

پوهاند مجاور احمد زیار

اگر بپذیریم که ((دیرینه گی شعر به قدمت زبان است))، پس عمر آن به هزارهاهزار سال می‌رسد، درست به زمانی که با تکامل زیستی، مخصوصاٌ تکامل دستگاه عصبی و باﻻخص رشد و نمو مغز در انسان برای یادگیری‌های ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی