شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

واصف باختری حکیمی است دانا، ادیبی است لبیب و شاعری است مُفلق

واصف باختری حکیمی است دانا، ادیبی است لبیب و شاعری است مُفلق

لطیف ناظمی

استاد واصف باختری، امسال شصت ساله شد؛ مردی که در نوجوانی به شاعری پرداخت و اینک در پیرانه سری، همچنان می‌خواند، می‌اندیشد و می‌نویسد. محمد شاه واصف باختری، در جوزای (۱۳۲۱)، در بلخ‌زاده شد؛ لیسه باختر و ...

واصف، نوپرداز باختر

واصف، نوپرداز باختر

رضا محمدی

چه‌ها که بر سر این تکدرخت پیر گذشتولیک جنگل انبوه را ز یاد نبردنشست عمری در استوای برگ و تگرکشکیب صخرۀ نستوه را ز یاد نبردبه استواری آن سنگ آفرین باداکه آبگینه شد و کوه را ز یاد نبرد استاد واصف باختری، که از شهر بلخ ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی