شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

آن موسی ـ ارستو از بلخ

آن موسی ـ ارستو از بلخ

غلام حیدر یگانه

آن موسی ـ ارستو از بلخ

کابل خالیسار بوداو را ندیدمو در‌ها، هراسان، هیچ را منعکس می‌کردنداو که برفِ «پغمان» در شقیقه‌اش، کابل را سیراب می‌کردو قند در چایش، فرح ...

از خراسانم

از خراسانم

فرید اروند

 به سالار سخن استاد واصف باختری

از خراسانم ندیده باغچه‌ها گرمیی حضور ترا وآفتاب ندارد کمی غرور ترا ایا پیامبر میلادِ جنگل و باران که اعتراف نکرده زمان ظهور ترا مگر که طایفه‌ام از ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی