شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

ای شکوه بالغ سبز امید

ای شکوه بالغ سبز امید

سعادت پنجشیری

به فرزانۀ گرامی واستاد محترم: استاد واصف باختری

ای شکوه بالغ سبز امیدای سحر هارا سپیده در گذرگا ه زمان! ای سخن هارا گزیده در بساط خاوران! ای شکوه بالغ سبز امید نو بهارای که بشکفته گلی در ...

لب‌های خشک چشمه

لب‌های خشک چشمه

شکرالله شیون

به استاد باختریلب‌های خشک چشمه

اینک دوباره مرد با قامت کشیده به البرز از صفحه شهادت تاریخ می‌رسد اینک دوباره مرد از صفحه شهادت جاری سرخ خون بر صخره سیاه بر صخره کناره دریا زانو زدست ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی