شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

از چاپ نخستِ «سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» شش سال و اندی می‌گذرد. با وجودی که این کتاب، خلاف قرارداد و تعهد یکی از بنگاه‌های انتشاراتی در کاغذ نامناسب و با کیفیت نه چندان خوب و غیرمعیاری چاپ شده بود، با استقبال علاقه‌مندان به شعر استاد ...

حاشیه‌های گریزان از متن

حاشیه‌های گریزان از متن

واصف باختری یکی از چهره‌های شاخص و تاثیر گذار در ادبیات زبان فارسی دری است. او با نثر آهنگین و فاخر و شعر استوار مکتب جدید ادبی را در شعرسرایی و نثرنویسی بنیاد نهاد. باختری شاعر خردورز و داناییست که کارنامة ادبی اش در سطح منطقه شناخته شده و بیشتر چیزفهمان ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی