شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

تبجیل از مقام والای استاد سخن واصف باختری

تبجیل از مقام والای استاد سخن واصف باختری

کلوب قلم افغان‌ها در سویدن، در ادامهٔ فعالیت‌های فرهنگی و ادبی خود این بار به نکوداشت و تبجیل از مقام والای استاد سخن واصف باختری، شاعر بزرگی که عمریست مذاب احساسش را در یاقوت شعر و سخن سر ریز کرده است و رنجنامهٔ مردمش را خطاب به انسان و انسانیت در قالب نوشته‌ها ...

واصف باختری و شعر نو

واصف باختری و شعر نو

محمدکاظم کاظمی

بدون ترديد، در ميان شاعران هم‌عصر خويش‌، استاد واصف باختري جدّي‌ترين و حرفه‌یي ترين برخورد را با شعر نو داشته است‌، به ويژه با شعر نيمايي‌. در شعر او، هم رعايت دقيق قواعد صوري شعر نيمايي ديده مي‌شود و هم نمادگرايي خاص اين نوع ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی