شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

... و از شناخت بگوییم

... و از شناخت بگوییم

رفعت حسینی

آشنایی من با جناب واصف باختری در نیمۀ دوم دهۀ پنجاه خورشیدی از سخاوتِ حضورِ دوست دانشورو فرزانه‌ام، روانشاد حیدر لهیب، امکان پذیر و می‌سرگشت. آنان هردو عضو یک حزب سیاسی بودند و در صف رهبری حزب خویش قرارداشتند. ...

آشنایی من با پاسدار پارسی دری - واصف باختری

آشنایی من با پاسدار پارسی دری - واصف باختری

محمد آصف آهنگ

پوره ساعت دوازده شب ونکورکانادا بود که، زنگ تلیفون ما به صدا آمد. گوشی را برداشتم آنسوی خط گفت که، کلوب قلم افغان‌ها در سویدن برای استاد باختری محفلی بزرگداشت گرفته‌اند اگر شما گفتنی داشته باشید بگویید تا ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی