شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

باختری، شاعر سنت شکن

باختری، شاعر سنت شکن

دستگیر نایل

بلخ، مهد قدیمی‌ترین تمدن سرزمین ما و زاد‌گاه بزرگ‌ترین اندیشمندان، نویسنده گان و فرزا نگان تاریخ بوده است. «زردشت» آن پیامبر آیین راستی ونیکی‌ها که ماندگار‌ترین آیین را پی افگند، از همین سر زمین ...

کوئلیو، جبران و مولانای بلخ

کوئلیو، جبران و مولانای بلخ

آصف بره کی

تقدیم به واصف باختری گنجی از معرفت و خودآگاهیاخیرا که خبر بزرگداشت از استاد واصف باختری را در سایت «فردا» دیدم و خواندم، نخست برهمت گرداننده گان کلوپ قلم و سایت «فردا» صد احسنت گفتم که به سلسلۀ ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی