شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

با مشک آبی تا دریای بغداد

با مشک آبی تا دریای بغداد

پرتو نادری

انجمن قلم افغان‌های مقیم استاکهلم روز شنبه چهاردهم جوزا سالروان خورشیدی (۱۳۹۰) از کارنامه‌های ادبی و علمی شخصیت بزرگ فرهنگ و دانش، استاد واصف باختری تجلیل به عمل آورد. بیشتر از نیم سده است که این یل گردن فراز عرصهٔ فرهنگ و ادب، چنان رستمی با ...

آثار استاد باختری در آینهٔ جامعه‌شناسی ادبیات

آثار استاد باختری در آینهٔ جامعه‌شناسی ادبیات

حمزه واعظی

آثار ادبی و افکار سیاسی ـ فلسفی باختری، در مقاطع مختلف و از سوی قلمزنان پر شماری، مورد نقد و باز‌شناسی قرار گرفته است، اما جای خالی یک بررسی جامعه‌شناختی نسبت به این آثار و بلکه بسیاری آثار و اثر گذاران دیگر ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی