شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

استاد واصف باختری یک شاعر فسادناپذیر

استاد واصف باختری یک شاعر فسادناپذیر

داکتر اکرم عثمان

در این وانفسای فراگیر که هر کس بفکر خود است و وطن ما تاریک‌ترین روزهای عمرش را سپری می‌کند «واصف باختری» یک استثناست، استثنا از آنجا که او پیشاپیش فرهنگیان ما چراغداری می‌کند و با روغن جانش به آن ...

بازتاب‌های اسطوره در شعر باختری

بازتاب‌های اسطوره در شعر باختری

شبگیر پولادیان

بیگمان شعر واصف باختری، شعر پیشآهنگ کشورما وشعر یکی از چهره‌های مطرح در حوزۀ زبان فارسی دری در منطقۀ مااست. بنابرین سخن از این چکاد بلند کهستان خاور کارآسانی نیست. منتقدان وپژوهنده گان زبان و ادبیات ما بدون ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی