شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

به وب سایت استاد واصف باختری خوش آمدید

به وب سایت استاد واصف باختری خوش آمدید

استاد واصف باختری چهرهٔ شناخته شده در ادبیات معاصر افغانستان است. او در عرصه‌های ادبیات، فلسفه، جامعه‌شناختی و تاریخ ادبیات قلم و قدم زده است. هر چند نبشته‌های استاد واصف باختری بار‌ها در افغانستان و خارج از افغانستان به چاپ رسیده‌اند، اما ...

پیشکش­های درویش­وار

پیشکش­های درویش­وار «پیشکش­های درویش­وار» در برگیرندة ۲۷ سرودة استاد واصف باختری است که به شماری از نویسنده­گان و شاعران پیشکش شده است. بیشتر این شعرها قبلاً در مجموعه های مستقل شعری، چاپ ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی