شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

پیشکش‌های درویش‌وار

پیشکش­های درویش­وار

پیشکش­های درویش­وار «پیشکش­های درویش­وار» در برگیرندة ۲۷ سرودة استاد واصف باختری است که به شماری از نویسنده­گان و شاعران پیشکش شده است. بیشتر این شعرها قبلاً در مجموعه های مستقل شعری، چاپ ...

صفحات: 1

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی