شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

طنز

بیان نامة وارثان زمین!

بیان نامة وارثان زمین!

«بیان نامة وارثان زمین!» نوعی متفاوتی از سروده‌های واصف باختری است که برای بار نخست قدرت شگرف او را در طنز‌پردازی به نمایش می‌گذارد. رهنورد زریاب در مقدمه این کتاب به بررسی چندی و چونی طنز و مهارت واصف باختری در زمینه پرداخته است. این منظومه ...

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

«سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» مجموعه کامل همه شعرهای چاپ شده واصف باختری است که در ۵۴۰ صفحه به کوشش ناصر هوتکی از سوی انتشارات پرنیان در جوزای سال ۱۳۸۸ خورشیدی در کابل چاپ شده است. چاپ این کتاب که دست‌آورد و نتیجة تلاش‌های ...

صفحات: 1

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی