شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

گزارنده گی‌ها

اسطورهٔ بزرگ شهادت

اسطورهٔ بزرگ شهادت

«اسطورهٔ بزرگ شهادت» گزینه یی از ترجمه‌های شعرهای شاعران بزرگ جهان با زنده گینامهٔ آنان است. در این گزینه پنج شعر از فدریکو گارسیا لورکا، هشت شعر از هشت شاعر شوروی سابق، یازده شعر از ایمی فلیپس و شش شعر از پیشگامان شعر هند به چاپ رسیده‌اند. ...

بهل تا ببینیم این سکه را روی دیگر چه­سان است

بهل تا ببینیم این سکه را روی دیگر چه­سان است

«بهل تا ببینیم این سکه را روی دیگر چه­سان است» در برگیرندة ۱۰۳ سروده است. استاد واصف باختری با گزارش­های درخشانی از نمونه­های شعر جهان، روزنه­های نوينی را به­روی خواننده مي­گشايد. شعرهای برگردانی شده توسط واصف باختری به هیچ صورت در ردة ...

صفحات: 1234

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی