شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

گزارنده گی‌ها

ماهیگیر و ماهی طلایی

ماهیگیر و ماهی طلایی

«ماهیگیر و ماهی طلایی» اثر الکساندر پوشکین شاعر بلندآوازه روس است که توسط شادروان محمد عالم دانشور از روسی به فارسی ترجمه شده است. واصف باختری این ترجمه را در اواخر دهة شصت با تطبیق آن با متن انگلیسی به شعر درآورده است. این نخستین کار واصف باختری ...

آب‌های شعر جهان آلوده نیستند

آب‌های شعر جهان آلوده نیستند

«آب‌های شعر جهان آلوده نیستند» مجموعه ییست از ۴۲ شعر برگردانی شده که از سوی واصف باختری به دوست دیرینش رهنورد زریاب، اهدا شده است. این دفتر در برگیرندهٔ هفت شعر از ماری سول ایمیا شاعری از کولمبیا، چهار شعر از کارولین مارتین شاعر امریکایی، یک شعر ...

صفحات: 1234

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی