شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

نوشتارها

حاشیه‌های گریزان از متن

حاشیه‌های گریزان از متن

واصف باختری یکی از چهره‌های شاخص و تاثیر گذار در ادبیات زبان فارسی دری است. او با نثر آهنگین و فاخر و شعر استوار مکتب جدید ادبی را در شعرسرایی و نثرنویسی بنیاد نهاد. باختری شاعر خردورز و داناییست که کارنامة ادبی اش در سطح منطقه شناخته شده و بیشتر چیزفهمان ...

سی مرغی که سیمرغ نشدند

سی مرغی که سیمرغ نشدند

از «رصدخانه» تا «شبح» چهارم

فلسفه در افغانستان همواره مهجور باقی مانده است. دانشمندان و نویسنده‌گان صد سال پسین افغانستان، کمترین التفات را به فلسفه روا داشته اند. واصف باختری از معدود کسانی است که در دهة چهل و پنجاه خورشیدی، ...

صفحات: 1234

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی