شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

نوشتارها

درنگ‌ها و پیرنگ‌ها

درنگ‌ها و پیرنگ‌ها

«درنگ‌ها و پیرنگ‌ها» مجموعه‌یی از مقالات پژوهشی است که بیشترینه در روزگار جوانی واصف باختری نبشته شده‌اند. در این کتاب، مقاله‌های «اسپینوزا و گوهر نخستین»، «شیوهٔ تحلیل کارکردی»، «سرگذشت رازناک مقوله‌ها»، «ویس ...

بازگشت به الفبا

بازگشت به الفبا

«بازگشت به الفبا» مجموعه‌ای از پژوهش‌های فلسفی و ادبی واصف باختری است. این کتاب در برگیرندهٔ مقاله‌های «فرانسیس بیکن شیپورنواز دوران نو»، «نیکولای کوپرنیک خردمند افق‌گشا»، «گذاری به آنسوی حجاب‌های زبان»، «سیف ...

صفحات: 1234

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی