شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

سروده‌ها

پیشکش­های درویش­وار

پیشکش­های درویش­وار «پیشکش­های درویش­وار» در برگیرندة ۲۷ سرودة استاد واصف باختری است که به شماری از نویسنده­گان و شاعران پیشکش شده است. بیشتر این شعرها قبلاً در مجموعه های مستقل شعری، چاپ ...

گذاری از آن رهگذاران پارین

گذاری از آن رهگذاران پارین

«گذاری از آن رهگذاران پارین» در برگیرندة همه هفتاد شعر چاپ شدة استاد واصف باختری است که در اوزان کلاسیک سروده شده اند. «گذاری از آن رهگذارن پارین» با غزل «سایه» که نخستین غزل از کتاب «... و آفتاب نمی­میرد» است، آغاز می­شود و با غزل «شب شکستن ...

صفحات: 1234567891011

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی