شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

سروده‌ها

اسطورهٔ بزرگ شهادت

اسطورهٔ بزرگ شهادت

«اسطورهٔ بزرگ شهادت» گزینه یی از ترجمه‌های شعرهای شاعران بزرگ جهان با زنده گینامهٔ آنان است. در این گزینه پنج شعر از فدریکو گارسیا لورکا، هشت شعر از هشت شاعر شوروی سابق، یازده شعر از ایمی فلیپس و شش شعر از پیشگامان شعر هند به چاپ رسیده‌اند. ...

... و آفتاب نمی‌میرد

... و آفتاب نمی‌میرد

«... و آفتاب نمی‌میرد» نخستین مجموعة شعری چاپ شدة واصف باختری است. این کتاب مشمول چهل پارچه شعر در قالب‌های کلاسیک و نو است. «... و آفتاب نمی‌میرد» بازتاب دهندة درخشان‌ترین نمونه‌های شعرهای باختری است که وقوف شگرف او را در شعر نشان ...

صفحات: 1234567891011

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی