شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

سروده‌ها

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری:

«کهن‌جامه‌ها» دربرگیرندة نُه شعر در اوزان کلاسیک

«نیماوارها» دربرگیرندة پانزده شعر در اوزان پیشنهادی نیما

«تبعید وزن و قافیه» ...

صفحات: 1234567891011

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی