شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

کتاب‌ها

بیان نامة وارثان زمین!

بیان نامة وارثان زمین!

«بیان نامة وارثان زمین!» نوعی متفاوتی از سروده‌های واصف باختری است که برای بار نخست قدرت شگرف او را در طنز‌پردازی به نمایش می‌گذارد. رهنورد زریاب در مقدمه این کتاب به بررسی چندی و چونی طنز و مهارت واصف باختری در زمینه پرداخته است. این منظومه ...

ماهیگیر و ماهی طلایی

ماهیگیر و ماهی طلایی

«ماهیگیر و ماهی طلایی» اثر الکساندر پوشکین شاعر بلندآوازه روس است که توسط شادروان محمد عالم دانشور از روسی به فارسی ترجمه شده است. واصف باختری این ترجمه را در اواخر دهة شصت با تطبیق آن با متن انگلیسی به شعر درآورده است. این نخستین کار واصف باختری ...

صفحات: 123456789101112

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی