شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

کتاب‌ها

مویه‌های اسفندیار گمشده

مویه‌های اسفندیار گمشده

«مویه‌های اسفندیار گمشده» در برگیرنده۲۲ سروده واصف باختری است. سراینده، شعر «آیا چنین روزی فرا خواهد رسید؟» از ماری سول ایمیا شاعر کولمبیایی را به جای دیباجه این کتاب برگزیده است. واصف باختری با گزینش دیباجه و با سرایش شعرهای نیمایی ...

در وزشگاه ثانیه‌های شرقی

در وزشگاه ثانیه‌های شرقی

«در وزشگاه ثانیه‌های شرقی» در برگیرندهٔ سه پژوهش فلسفی و ادبی و ترجمه سه مقاله ادبی - فلسفی است. و اما آن سه پژوهش فلسفی - ادبی «جستارهایی در باب شناخت»، «گزارشگر عقل سرخ» و «پند ناهٔ نوشیروان»‌اند و آن سه ترجمه «فلسفه و ...

صفحات: 123456789101112

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی