شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

کتاب‌ها

تا شهر پنج ضلعی آزادی

تا شهر پنج ضلعی آزادی

«تا شهر پنج ضلعی آزادی» در برگیرنده ۳۵ شعر است. شعرهای این دفتر تاریخی با خود ندارند. شاعر همه تاریخ‌ها را از پایان شعر‌ها سترده است و در مورد می‌گوید: «خوانندة داننده! هر تاریخی را که از این هژده سال پسین به تشخیص و گزینش خود در پایان بسا ...

در غیاب تاریخ

در غیاب تاریخ

«در غیاب تاریخ» که با مقدمهٔ واصف باختری آغاز می‌شود، در برگیرندهٔ یک سخنرانی، یک مصاحبه و تعدادی از شعرهای ترجمه شده، است. سخنرانی با عنوان «چند سخن دربارهٔ سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر» در سال ۱۳۶۳ خورشیدی در هفتهٔ ادبیات که به ...

صفحات: 123456789101112

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی