شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

کتاب‌ها

اسطورهٔ بزرگ شهادت

اسطورهٔ بزرگ شهادت

«اسطورهٔ بزرگ شهادت» گزینه یی از ترجمه‌های شعرهای شاعران بزرگ جهان با زنده گینامهٔ آنان است. در این گزینه پنج شعر از فدریکو گارسیا لورکا، هشت شعر از هشت شاعر شوروی سابق، یازده شعر از ایمی فلیپس و شش شعر از پیشگامان شعر هند به چاپ رسیده‌اند. ...

از میعاد تا هرگز

از میعاد تا هرگز

«از معیاد تا هرگز» دومین مجموعه از شعرهای واصف باختری است. این مجموعه دربرگیرندة ۲۶ پارچه شعر در اوزان کلاسیک و نو است. این شعر‌ها تاریخ سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ خورشیدی را با خود دارند. در این مجموعه شعرهایی برای پیر خراسان خواجه عبدالله انصاری، ...

صفحات: 123456789101112

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی