شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

کتاب‌ها

چاپ آثار استاد واصف باختری

چاپ آثار استاد واصف باختری

انتشارات پرنیان به عنوان صاحب امتیاز کارنامة ادبی استاد واصف باختری؛ افتخار جمع‌آوری، تایپ، بازخوانی، ویراستاری و چاپ کتاب‌های این شاعر گرامی و نویسندة سترگ را به عهده داشته است و این بوده دلیل اصلی پایه‌گذاری انتشارات پرنیان.

ادامه مطلب

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

از چاپ نخستِ «سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» شش سال و اندی می‌گذرد. با وجودی که این کتاب، خلاف قرارداد و تعهد یکی از بنگاه‌های انتشاراتی در کاغذ نامناسب و با کیفیت نه چندان خوب و غیرمعیاری چاپ شده بود، با استقبال علاقه‌مندان به شعر استاد ...

صفحات: 123456789101112

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی