شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

کتاب‌ها

دروازه‌های بستهٔ تقویم

دروازه‌های بستهٔ تقویم

«دروازه‌های بستهٔ تقویم» در برگیرندهٔ هشتاد سروده از بهترین نمونه‌های چاپ شده واصف باختری است که با وسواس بسیار برگزیده شده و با دقت فراوان تایپ و برگ آرایی شده‌اند.  «دروازه‌های بستهٔ تقویم» در ۱۵۷ صفحه و با شماره‌گان پنجصد ...

... و آفتاب نمی‌میرد

... و آفتاب نمی‌میرد

«... و آفتاب نمی‌میرد» نخستین مجموعة شعری چاپ شدة واصف باختری است. این کتاب مشمول چهل پارچه شعر در قالب‌های کلاسیک و نو است. «... و آفتاب نمی‌میرد» بازتاب دهندة درخشان‌ترین نمونه‌های شعرهای باختری است که وقوف شگرف او را در شعر نشان ...

صفحات: 123456789101112

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی