شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

باغبانِ باغستان ادب افغانستان

باغبانِ باغستان ادب افغانستان

سید سرور حسینی

باختری انسان جستجوگری است که در هیچ منزلی آرام نگرفته، جفت خوشحالان و بدحالان بسیاری شده است مگر، به چیزی کمتر از حقیقت بسنده نکرده و سودای عشق را با همه درد سر‌هایش از سر نینداخته است. او عاشق سرزمین، فرهنگ و ...

واصفی که من می‌شناسم!

واصفی که من می‌شناسم!

سنا غزنوی

هنوز در صنف دوازدهم لیسه غازی به حیث شاگرد درس می‌خواندم که آوازه سخنوری و شعر سرایی محمد شاه واصف باختری را که در لیسة باختر مزار شریف به فراگیری تعلیم مشغول بود} واصف باختری در آنزمان در لیسة حبیبیه کابل درس ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی