شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

جزیرهٔ خواب را ترک کن

جزیرهٔ خواب را ترک کن

داکتر هارلی لووِن

تنها نگاهى گذرا بر مجموعة دوازده شعرى واصف باخترى زیر عنوان «از میعاد تا هرگز»، کافی است، تا خواننده تحت تأثیر پیام شعر که بدبینی و پوچ گرایی است، قرار گیرد. بهار فقط یک وهم است. بارانِ حیات سرانجام به ...

باختری دانشمند فرهیخته و سیمای تابناک افغانستان معاصر

باختری دانشمند فرهیخته و سیمای تابناک افغانستان معاصر

داؤود پنجشیری

هفته قبل در دفتر ریاست مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه حسب تصادف نیک دیدار جوان عزیز و فرهنگیی برایم دست داد. این جوان - ناصر هوتکی- یکی از فعالان فرهنگی و مدیر مسؤول چندین نشریه افغانی و مسؤول بنیاد انتشارات ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی