شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

مرد را دریابید...

مرد را دریابید...

منیژه باختری

پرداختن به کارنامه‌های آدمیان دگر اندیش تنها رسالت و تعهد نیست؛ بل نیاز زمان و گرایش به آرمان‌های مقدس است. در این دور تشتت و تشنج فرهنگی و ادبی- در روزگاری که برای زدودن نام‌هایی که تاریخ یک ملت را اسطوره ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی