شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

لبخندی به یاد استاد

لبخندی به یاد استاد

شفیق پیام

روزی با عبدالوهاب مجیر حضور استاد واصف باختری در دفتر کارش در شهر پشاور پاکستان نشسته بودیم، ناگهان استاد عبدالغفار صفا (سابق استاد دانشگاه کابل و بلخ که در آن زمان مسؤولیت بنیاد انتشارات جیهانی را داشت) به دفتر ...

رهنوردی در دامنهٔ کوه افسوس ادب تا ...

رهنوردی در دامنهٔ کوه افسوس ادب تا ...

مولوی محمد صدیق حزب اللهی

من این نبشته را با گلبوسه‌های بر باغستان آستان شعر پناهگاه معاصر ادب دری استاد واصف باختری می‌آغازم. با اینکه شعر کسی را فهمیدن و شناختن شور و همگانی همانگونه بودن را می‌خواهد ولی با نالة ضعیفی ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی