شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

انسانِ آرمانشهر باختری

انسانِ آرمانشهر باختری

قنبرعلی تابش

استاد واصف باخترى، از شاعران «پخته کار» و به نام کشور است. استاد باخترى در بین شاعران و ادیبان داخل و خارج کشور، مقام‏ والایى دارد و همه‌گان او را به صفت استاد می‌شناسند. چنانچه از آثار استاد باخترى بر ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی