شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

یک دو سخن در زمینة شناخت شعر و شخصیت واصف باختری

یک دو سخن در زمینة شناخت شعر و شخصیت واصف باختری

پویا فاریابی

می‌پندارم بهار سال ۱۳۵۰ خورشیدی بود که از نزدیک با واصف باختری آشنا شدم. در آن سال موج هیجانات سیاسی شهر کابل را می‌لرزاند. هیاهوی گروه‌های گوناگون سیاستگر آرامش شهر را به هم می‌زد. هر گروه راه و روشی ...

اعلم روزگار ما

اعلم روزگار ما

حیدری وجودی

نخست اظهار باید کرد- همانگونه‌یی که از اثر «پندار کمال» از مولانا‌شناسی، حافظ و بیدل‌شناسی، دم نزده‌ام و نه می‌زنم؛ ادعای واصف‌شناسی را طوری که بایسته و شایسته‌شان اوست، نیز ندارم. به نظر من- ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی