شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

واصف باختری حکیمی است دانا، ادیبی است لبیب و شاعری است مُفلق

واصف باختری حکیمی است دانا، ادیبی است لبیب و شاعری است مُفلق

لطیف ناظمی

استاد واصف باختری، امسال شصت ساله شد؛ مردی که در نوجوانی به شاعری پرداخت و اینک در پیرانه سری، همچنان می‌خواند، می‌اندیشد و می‌نویسد. محمد شاه واصف باختری، در جوزای (۱۳۲۱)، در بلخ‌زاده شد؛ لیسه باختر و ...

من او را دیده بودم

من او را دیده بودم

نبی عظیمی

آری، من او را دیده بودم: واصف باختری را می‌گویم که در آن سال‌های حلال، یعنی چهل سال پیش از امروز محمد شاه نام داشت و در لیسة حبیبیه درس می‌خواند. اگر چه ما همصنفی نبودیم مگر فراوان لحظاتی پیش می‌آمد که با هم ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی