شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

بزرگداشت واصف باختری در سویدن

بزرگداشت واصف باختری در سویدن

داکتر لطیف ناظمی

بزرگداشت واصف باختری در سویدن کلوب قلم افغانان مقیم استکهولم روز چهارم جون سال روان، بزمی را برای نکوداشت از کارنامۀ واصف باختری، سخنور نام بُردار، مترجم شعر و پژوهشگر چیره دست، به راه انداخته بود. در این محفل ...

پیام انجمن افغان‌ها بمناسبت بزرگداشت از کارنامه‌های استاد واصف باختری

پیام انجمن افغان‌ها بمناسبت بزرگداشت از کارنامه‌های استاد واصف باختری

پیام انجمن افغان‌ها بمناسبت بزرگداشت از کارنامه‌های استاد واصف باختری

در آغاز کلام اجازه دهید که مراتب احترام و تمنیات نیک انجمن افغان‌ها را به پیشگاه شمع انجمن محفل امروز یعنی استاد واصف باختری و جمع صمیمی ادب پژوهان، ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی