شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

لب‌های خشک چشمه

لب‌های خشک چشمه

شکرالله شیون

به استاد باختریلب‌های خشک چشمه

اینک دوباره مرد با قامت کشیده به البرز از صفحه شهادت تاریخ می‌رسد اینک دوباره مرد از صفحه شهادت جاری سرخ خون بر صخره سیاه بر صخره کناره دریا زانو زدست ...

آن موسی ـ ارستو از بلخ

آن موسی ـ ارستو از بلخ

غلام حیدر یگانه

آن موسی ـ ارستو از بلخ

کابل خالیسار بوداو را ندیدمو در‌ها، هراسان، هیچ را منعکس می‌کردنداو که برفِ «پغمان» در شقیقه‌اش، کابل را سیراب می‌کردو قند در چایش، فرح ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی