شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

فرمانروای شهر سخن

فرمانروای شهر سخن

قیوم بشیر

تقدیم به مقام شامخ استاد سخن، مرد قلم و بیان جناب استاد واصف باختری

فرمانروای شهر سخن فرمانروای شهر سخن شاهِ باختری (۱) در آسمان شعر و ادب ماه و اختریوارسته مردِ گلشن ِ دانشسرای علمدر بحر ...

ای شکوه بالغ سبز امید

ای شکوه بالغ سبز امید

سعادت پنجشیری

به فرزانۀ گرامی واستاد محترم: استاد واصف باختری

ای شکوه بالغ سبز امیدای سحر هارا سپیده در گذرگا ه زمان! ای سخن هارا گزیده در بساط خاوران! ای شکوه بالغ سبز امید نو بهارای که بشکفته گلی در ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی