شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

از خراسانم

از خراسانم

فرید اروند

 به سالار سخن استاد واصف باختری

از خراسانم ندیده باغچه‌ها گرمیی حضور ترا وآفتاب ندارد کمی غرور ترا ایا پیامبر میلادِ جنگل و باران که اعتراف نکرده زمان ظهور ترا مگر که طایفه‌ام از ...

... لختی بیار

... لختی بیار

فضل الله زرکوب

پیشکش به استاد و یار ورجاوند: واصف باختری که «هرکجا هست خدایا به سلامت دارش»

لختی ببار... تا کی بهار ماست: زمستان، پاییز تاچند، فصل خرمن ما آتشبیزاین درد ازکجاست چنین بی‌افسار ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی