شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

بی همه گان به سر شود...

بی همه گان به سر شود...

حسین فخری

نمی‌دانم بهار یا تابستان سال ۱۳۶۱ بود که خواستم واصف باختری را ببینم. باختری در آن موقع مدیر مسؤول مجلة ژوندون بود. استاد با خوشرویی مرا پذیرفت و پس از احوالپرسی و تعارفات معمولی اجازه نشستن فرمود. بعد سگرتش را خاموش کرد و می‌خواست چیزی بگوید که ...

امتزاج رنگها در ترجمه

امتزاج رنگها در ترجمه

بشیر سخاورز

ترجمۀ شعر یکی از رُخ‌های مشخص کار واصف باختری در زمینۀ ادبیات است. او با ترجمه‌هایش بیشتر و بیشتر با ادبیات غرب آشنا گردیده و در این راستا خود متأثر از کارهای شعرای غرب بوده است. بین کارهای او به حیث یک شاعر ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی