شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

اعتلای سخن

اعتلای سخن

توکل هروی

چه با شکوه برافراشتی لوای سخن چه خوش نواخته‌ای این زمان نوای سخنزابـتـدای جـوانی ز جمع دانـشـیان رسیده‌ای تو فقط، تا به انتهای سخنسخن سرایی و آوازه‌ات فزون ازحد ز شعر ناب تو آباد شد سرای سخنهر آن کسی که بخواند ...

گیسوان سپید آفتاب

گیسوان سپید آفتاب

شبگیر پولادیان

به استاد واصف باختری، سالار سپید گیسوی شعر و اندیشه

ای روح بارور بلخدروازه‌بان خورشید چهرۀ خانقاه مولویارجوزه خوان معبد سبز نوبهارمیلاد باستانی گل‌های سرخ راسیمرغ شیله‌های ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی