شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

دیداری در متن

دیداری در متن

حمیرا نکهت دستگیرزاده

می‌پرسیدم شاعران کلان ما کی‌ها هستندمی گفتند و یکی از نام‌ها واصف باختری بود. شعر‌هایش را ندیده بودم، نخوانده‌ام من که همیشه مجله‌های ایرانی را ورق گردانی می‌کردم و کتاب‌های شعر ...

واصف، نوپرداز باختر

واصف، نوپرداز باختر

رضا محمدی

چه‌ها که بر سر این تکدرخت پیر گذشتولیک جنگل انبوه را ز یاد نبردنشست عمری در استوای برگ و تگرکشکیب صخرۀ نستوه را ز یاد نبردبه استواری آن سنگ آفرین باداکه آبگینه شد و کوه را ز یاد نبرد استاد واصف باختری، که از شهر بلخ ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی