شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

این قافیه دوباره نمی‌آید

این قافیه دوباره نمی‌آید

 سخن گفتن از واصف باختری در پیشگاه خودش، به غزل خواندن در خانه جگجیت سنگهـ یا ستار نواختن در آستان راوی شنکر میماند. باید با دلهره دو چندان نگران کاربرد هر واژه باشم، مبادا ناآگاهانه و ناخواسته نارسایی بر زبان آید و گفته‌ها نتوانند بیانگر خواسته‎ها باشند.

ناگزیر، ...

باختری با به کارگيری زبان نيرومندی تمام عيار شعرش را بر چکاد آفتاب نشانيد

باختری با به کارگيری زبان نيرومندی تمام عيار شعرش را بر چکاد آفتاب نشانيد

پوهاند مجاور احمد زیار

اگر بپذیریم که ((دیرینه گی شعر به قدمت زبان است))، پس عمر آن به هزارهاهزار سال می‌رسد، درست به زمانی که با تکامل زیستی، مخصوصاٌ تکامل دستگاه عصبی و باﻻخص رشد و نمو مغز در انسان برای یادگیری‌های ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی