شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

آثار استاد باختری در آینهٔ جامعه‌شناسی ادبیات

آثار استاد باختری در آینهٔ جامعه‌شناسی ادبیات

حمزه واعظی

آثار ادبی و افکار سیاسی ـ فلسفی باختری، در مقاطع مختلف و از سوی قلمزنان پر شماری، مورد نقد و باز‌شناسی قرار گرفته است، اما جای خالی یک بررسی جامعه‌شناختی نسبت به این آثار و بلکه بسیاری آثار و اثر گذاران دیگر ...

فربانی شدن روشنفکران در رمانتیزم فرهنگی

فربانی شدن روشنفکران در رمانتیزم فرهنگی

خالد خسروواصف باختری در افغانستان تا اکنون به عنوان یک شاعر بلند مرتبه و استاد والای سخن در حوزة ادبیات افغانستان شناخته می‌شده است. در کنار شاعری، استاد باختری به موضوعات دیگر در حوزه‌های فلسفه و مسایل اجتماعی نیز پرداخته است؛ هر چند که در این ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی