شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

کوئلیو، جبران و مولانای بلخ

کوئلیو، جبران و مولانای بلخ

آصف بره کی

تقدیم به واصف باختری گنجی از معرفت و خودآگاهیاخیرا که خبر بزرگداشت از استاد واصف باختری را در سایت «فردا» دیدم و خواندم، نخست برهمت گرداننده گان کلوپ قلم و سایت «فردا» صد احسنت گفتم که به سلسلۀ ...

باختری، شاعر سنت شکن

باختری، شاعر سنت شکن

دستگیر نایل

بلخ، مهد قدیمی‌ترین تمدن سرزمین ما و زاد‌گاه بزرگ‌ترین اندیشمندان، نویسنده گان و فرزا نگان تاریخ بوده است. «زردشت» آن پیامبر آیین راستی ونیکی‌ها که ماندگار‌ترین آیین را پی افگند، از همین سر زمین ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی