شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

برگ‌هایی از زیستنامهٔ واصف باختری

برگ‌هایی از زیستنامهٔ واصف باختری

در صفحهٔ سوم شماره ۱۰۵ مؤرخ ۱۵ اسد سال ۱۳۴۰ روزنامهٔ بیدار چنین می‌خوانیم:  «بلخ کهن از ادوار باستان تا امروز تجلیگاه ذوق و مهد شعر و محیط شعرا و دانشمندانی است که چون کواکب فروزان از ورای شکنهای تاریخ بر پیشانی اعصار و قرون می‌درخشند. اگر چه ...

یاد آن لحظه‌های سبز بخیر!

یاد آن لحظه‌های سبز بخیر!

وهاب مجیر

از سال‌های ۱۳۷۰ به بعد، دیدار و مصاحبت با او به یکی از آرزوهای مهم و همیشه بهار من مبدل شده بود؛ استاد را با یکی دو اثر ارزشمندش ـ که در دسترسم بودند ـ می‌شناختم؛ شعرهای او نیز اوج امیدهای شاعرانه من شده بودند؛ ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی