شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

در وزشگاه ثانیه‌های شرقی

در وزشگاه ثانیه‌های شرقی

«در وزشگاه ثانیه‌های شرقی» در برگیرندهٔ سه پژوهش فلسفی و ادبی و ترجمه سه مقاله ادبی - فلسفی است. و اما آن سه پژوهش فلسفی - ادبی «جستارهایی در باب شناخت»، «گزارشگر عقل سرخ» و «پند ناهٔ نوشیروان»‌اند و آن سه ترجمه «فلسفه و سیاست» از جان لوییز دانشمند انگلیسی، «چند سخن دربارة الواردات و التقدیسات سهروردی» از ریاض احمد و «تأویل‌های همپای سرعت قطار» از‌ای. کینگزلی نویسندهٔ امریکایی است.
«در وزشگاه ثانیه‌های شرقی» در ۱۰۷ صفحه و با شماره گان هزار نسخه در دلو سال ۱۳۷۹ خورشیدی از سوی بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاه توسط jRnfZbQKNNYJgQQvjv

شنبه 8 اسد 1390

No question this is the place to get this info, takhns y'all.

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی