شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

در غیاب تاریخ

در غیاب تاریخ

«در غیاب تاریخ» که با مقدمهٔ واصف باختری آغاز می‌شود، در برگیرندهٔ یک سخنرانی، یک مصاحبه و تعدادی از شعرهای ترجمه شده، است. سخنرانی با عنوان «چند سخن دربارهٔ سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر» در سال ۱۳۶۳ خورشیدی در هفتهٔ ادبیات که به کارگزاری شورای فرهنگی دانشگاه و بخش ادبیات جوانان اتحادیهٔ نویسنده گان ارائه شده بود، بعداً از روی نوار در کاغذ آورده شده است و پیش از این در مجموعهٔ لکچرهای آموزشی دانشگاه کابل در سال ۱۳۶۲ خورشیدی نیز به چاپ رسیده است و اما مصاحبه با عنوان «دیروز، امروز و فردای شعر افغانستان» در سال ۱۳۷۰ خورشیدی توسط محمد حسین جعفریان خبرنگار و نویسنده ایرانی در مورد شعر معاصر افغانستان و نخستین شاعران نیمایی، انجام شده و در مجلهٔ شعر (ویژهٔ افغانستان) به چاپ رسیده است. هژده شعر و چند هایکوی برگردانی شده زیر کلیشهٔ «بر نردبان ثانیه‌ها» در این کتاب به چاپ رسیده‌اند.
«در غیاب تاریخ» در ۱۰۹ صفحه و با شماره گان پنجصد نسخه در سنبله سال ۱۳۷۹ خورشیدی از سوی بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاهی وجود ندارد

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی